s

Dotare tehnică

s

s Arcul facial si articulatorul programabil sunt folosite în realizarea lucrarilor protetice.
s Utilizarea acestor echipamente conduce la cresterea preciziei cu care sunt realizate lucrările cu toate avantajele ce decurg de aici: reducerea timpului de acomodare cu proteza dentara, timp mai scurt de executie, economie de materiale, etc...

s Laboratorul de tehnică dentară este alcătuit din:

s Condiţiile de igienă şi fabricaţie sunt cele impuse de producătorii germani de ceramică.

sProphymax este un aparat ultracomplex cu posibilităţi de tratare a:
- gingivitelor
- paradontitelor
- paradontopatiilor
- efectuarea detartrajului
- sablarea dintilor.

s Fiecare cabinet este dotat cu:

sus
telefon spital onesti0788 357 973locatie Locaţies
facebook dentalsav